Maligayang Pagdating sa Lapiang Maka-Wika, Panitikan, at Maka-Filipino para sa batang Rizaleño!!!Ang pahinang ito ay nilikha upang maghatid at magbigay nang dekalidad na mga estratehiya at kagamitan gamit ang pampagtuturo para sa disiplinang Filipino, Wika at Panitikan para sa mga Guro at batang Rizaleño.


Bilang pagtugon sa pagsasakatuparan ng K to 12 Curriculum at suporta sa pansangay na programa at proyekto na "Innovision".